AVANTAJLI KAYIT İÇİN FORMU DOLDUR OKUL SENİ ARASIN

Eğitim Fotoğrafları

FİYATLAR
ANAOKULU FİYAT : TIKLAYINIZ
İLKOKUL FİYAT : TIKLAYINIZ
ORTA OKUL FİYAT : TIKLAYINIZ
LİSE FİYAT : TIKLAYINIZ
YORUM YAP
4 Yorum Ortalama: 5 SEN DE YORUM YAZ
HAKKIMIZDA

FORM KOLEJLERİ

Form Kolejleri, 2017 -18 eğitim sezonunda; Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise seviyesinde, biri İstanbul Sultangazi diğeri de İzmir Bornova’da hizmete giren iki eğitim kampüsüyle, özel eğitim sektörünün en yeni kurumsal zincir yatırımıdır.

Geleneksel eğitim yaklaşımlarına karşın füturistik bir sistem anlayışını zihinlere yerleştirirken, bu olguyu mimari olarak da inşa eden Form Kolejleri, “Geleceği Okumak” sloganı altında kurumsallaştırdığı vizyonu ile yarınlara dokunmaktadır.

Çünkü, eğitimin mutlak hedefi yarınlardır. İletişim çağının inanılmaz hızıyla senkronize olmuş zihinsel gelişim endeksleriyle bildiğimizden çok farklı bir yarına hazırlanan nesillerin, en temel handikapları olan bireysel bir varoluş çabası içerisinde, sanal olarak sosyalleşirken toplumsal reel bağlarının giderek zayıflamasıdır.

Eğitimin en temel görevi olan “çağdaş bir topluma tam uyumlu ve sağlıklı bireyler yetiştirmek” amacıyla kurulan ve füzyon yani birleşme kavramı altında tüm eğitim sistemini kurgulayan Form Kolejleri; Akademik Füzyon, Sosyal Füzyon, Tematik Füzyon ve Sanal Füzyon gelişim programlarıyla özgün ve alternatif bir gelecek sunmaktadır.

 

AKADEMİK FÜZYON

bilgiyle kaynaşmak | akademik füzyon

Akademik Füzyon , bilgiye hem çok hızlı hem de çok farklı sözel ve görsel kaynaklardan ulaşabilen günümüz gençliğinin, edinimlerini analiz etme ve farklı bilgileri birleştirerek faydaya dönüştürme becerilerini geliştirmeye yönelik özgün bir eğitim programıdır.

Amaç, her bir öğrencimizin bireysel gelişimini özel olarak desteklerken aynı zamanda bireysel gelişim sürecinin diğer öğrencilerin de gelişimlerine katkı sağlamasını teşvik ederek, bilgi ve hayat becerilerini arttırmaktır.

360 Derece Ölçme ve Değerlendirme:
Öğrenim süreci boyunca her bir öğrencimizin; bilişsel, akademik psikolojik ve sosyal gelişimlerinin özgün ölçme ve değerlendirme araçlarıyla tespit edilerek, bireysel gelişim raporlarının hazırlanması, güncellenmesi, veli ve öğretmenlerle düzenli olarak paylaşılması süreçlerini içerir. Her bir öğrencimizin bireysel öğrenme profilini ortaya koyan sistem sayesinde, kişiye özel eğitim programı sağlanır.

Akademik Program
Ana sınıfı seviyesinde; önyargıların henüz gelişmediği, merak, neşe, yaratıcılık ve doğallık seviyelerinin en üst düzeyde olduğu dönem olarak kabul edilir ve holistik (bütüncül) eğitim yaklaşımı uygulanır. Holistik Program çerçevesinde bireysel merak ve hareket kavramları temel alınarak; bilim, sanat ve spor etkinlikleriyle desteklenir. Mentorluk sistemi altında; bölgesel, sosyal farklılıklar ve hayata dokunan projelerle öğrencinin hayatla bütünselliği, iletişim odaklı yöntemlerle geliştirilir.
İlkokula hazırlık seviyesi ;
sosyal, duygusal, dil ve zihinsel becerilerinin, GEMS, Müzik/Orf, Oyun/Drama, Okuma/Yazma, Sanat, Hareket ve Dil etkinlikleriyle geliştirildiği program sürecidir.

İlkokul seviyesi;
ruhsal, kültürel, zihinsel ve akademik becerilerin, haftada 44 saatlik tematik ve holistik eğitim programı ile akademik kazanımların değerlendirilerek her bir branş özelinde projelerle desteklenen ve her aşamada oryantasyona tabi bir program sürecidir.

Ortaokul seviyesi;
ulusal sınavlara ilk hazırlık dönemi olarak da kabul edilen 5-8. sınıf öğrencilerimiz için haftada 44 saatlik bir program çerçevesinde sosyal, akademik ve psikolojik alt yapı gelişimini hedefler. Program 7. ve 8. sınıflarda özelleştirilmekle birlikte, tüm ortaokul bütünsel bir hazırlık dönemi olarak ele alınır.

Lise seviyesi;
üniversite sınavlarının yanı sıra öğrencilerimizin hayata hazırlık süreci olarak da ele alınır, tüm gelişim programlarımız aracılığı ile özgüven ve kendini ifade yetileri desteklenir.

Yabancı Dil Programı
Akademik içeriği Pearson ELT tarafından sağlanan yabancı dil eğitim programı ilkokul1. sınıftan itibaren; şarkılar, oyunlar, kuklalar, videolar, flash kartlar ve akıllı tahtalarla tüm eğitim seviyelerinde devam eder.

Sınav Hazırlık Programı
7. 8. ve 11. 12. sınıf itibariyle ekstra branş, etüt ve deneme sınavları ile desteklenen, TEOG ve LYS özel yoğunlaştırılmış hazırlık programı sürecidir.

 

TEMATİK FÜZYON

kavramla kaynaşmak | tematik füzyon

Tematik Füzyon, farklı dersler aracılığı ile tanışılan yeni bir konunun, öğrencimizin zihninde sağlam bir yer edinmesi yani kavramsallaşabilmesi için; aynı konunun ilgili diğer derslerde de eş zamanlı olarak
aktarılması yöntemiyle çok yönlü ve tematik olarak işlenmesidir

Tematik Füzyon programı, geleceğin dünyasına hazırlanmak için eleştirel ve yaratıcı düşünebilme, karar verme süreçlerinde farklı alanlardaki bilgilerini bütünleştirme becerisi kazanmak hedefli öğretim yaklaşımının, temelini oluşturmaktadır.

İŞ BİRLİKLİ ÖĞRENME
Aynı temaya ilişkin farklı derslerden bilgilerin öğrencilere paylaştırılarak, ortak çalışma gruplarında bilgilerin münazara yöntemiyle tartışmaya açılmasıyla çok yönlü kavrama imkanı sağlayan öğrenme modelidir.

ÖĞRENME ORTAMLARI
Öğrencilerimize kendilerini farklı şekilde ifade etmelerine olanak sağlayacak eğitim ortamları ve sınıf içi uygulamaları ile farklı öğrenme deneyimleri sunmakta ve okulda geçen zamanı özlemle hatırlayacakları eğlenceli anlara dönüştürmek için sürekli güncellenmektedir. Bugünkü kuşakların vazgeçemediği sosyal medya uygulamaları, okulumuzda bir öğrenme ortamı haline dönüştürülmüş ve teknolojinin verimli kullanımının her bir için öğrenci alışkanlığa dönüşmesi hedeflenmiştir.

Modüler Kinestetik Sınıflar
Sınıflarımız dijital eğitim teknolojileri ile donatılmış, ancak bu yaş grubu öğrencilerimizin motor becerilerinin gelişmesine de olanak sağlayacak materyaller ve inovatif sistemler ile çözümler üretilmiştir. Kinestetik sınıf yaklaşımı ile bu dönem öğrencilerin ihtiyaç duyduğu hareket kavramı, sınıf ortamımızın temelini oluşturmaktadır. Sınıflar öğretim etkinliğine göre farklı düzenler oluşturacak şekilde kurgulanmıştır. Her bir öğrenci için dolap çözümleri üretilmiştir.
Ayrıca öğrencilerimizin portfolio dosyasında yer alacak ürünlerin sergilenmesi için sınıf içi alanlar üretilmiştir.

Laboratuvar ve Atölyeler
Öğretim etkinliklerinin uygulamaya dönüşmesi için tasarlanan alanlar, sosyal ve matematik becerileri geliştirmelerine yönelik aktivite çalışmalarına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Sosyal Alan, Spor Merkezi ve Konferans Salonu
Bu alanlar, öğrencilerimizin topluma uyum becerilerini geliştirebilecekleri sağlıklı ve güvenli sosyal ortamlardır. Öğrencilerimiz yaş ve gelişim özelliklerine göre farklı spor dallarına yönlendirilmektedir.

Multifonksiyonel Beceri Atölyeleri
MEB müfredatı ile uyumlu bir şekilde farklı derslerde akademik olarak öğrenilen konuların yaşam becerilerine transfer edilmesi için gerekli donanımların yer aldığı yaratıcı atölye alanlarıdır.

Bu alanlarda, ahşap atölyelerinden bisiklet tamirine kadar sayısız deneyim yaşatılacaktır. Her bir aktivite tüm öğrencilerimizin katılımına açıktır.

 

SOSYAL FÜZYON

toplumla kaynaşmak | sosyal füzyon

Sosyal Füzyon, ulaşım ve iletişimin sınır tanımadığı günümüz sosyal oluşumlarının giderek daha da kozmopolitleştiği bir dünyada hayatı paylaşacak öğrencilerimiz için; farklı yaşa, cinsiyete, ırklara, inançlara ve kültürlere sahip bireylerle uyum ve iş birliği halinde yaşama becerilerinin kazandırılmasını hedefleyen özgün bir eğitim programıdır.

Sosyal Füzyon program hedefi; toplumsal kalkınmanın sağlanması, ailenin eğitimin içerisinde aktif olarak yer alması, öğrencinin toplumsal konulara entelektüel katılımı, halkın sosyal gelişimine duyarlılık, öğretmenlerin aktif birer lider olarak eğitim sistemine yön vermesine uygun bir ekosistemin, sağlıklı şekilde işletilmesi ve geliştirilmesidir.

REHBERLİK SİSTEMİ
Her bir öğrencimiz; kendi kişilik özellikleri, aile yapısı, sosyal iletişim becerileri ve bireysel alışkanlıkları ile özel olarak açılabileceği, sorun ve taleplerine karşılık bulabileceği psikoloji eğitim almış rehber öğretmeni aracılığı ile eğitim süreci boyunca desteklenir ve psikolojik gelişim süreci ailesine ve branş öğretmenlerine düzenli olarak raporlanır.

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU
Mentor Öğretmen ve Aile iletişiminin teknolojik ortamda ve yüz yüze kesintisiz olarak planlandığı okullarımızda, öğrencilerimizin bütünsel gelişimleri aileler, öğretmenler ve okul yönetimi tarafından eş zamanlı olarak takip edilir. Yaşadığı çevrenin vazgeçilmez bir parçası olan her bir öğrencimizin bir birey olarak toplumsal gelişime katkı sağlaması ve sorunlara çözüm üretmesi, kurumlarımızın sosyal sorumluluk hizmetidir.

SERTİFİKA PROGRAMLARI
Girişimcilik ve Mesleki Beceriler Sertifika Programı
Girişimcilik becerisi ile birlikte organizasyon yapma, karar alma, öncülük ve yöneticilik yapma, motivasyon sahibi olma, risk alma, iş hayatı ve toplum ile ilgili geleceği öngörme becerilerini geliştirme amaçlı programdır.

İletişim ve Kişiler Arası Beceriler Sertifika Programı
Toplumda statü kazanma için gerekli etkili iletişim becerisine sahip olmak, duygu ve düşüncelerini doğru ifade edebilmek, empati geliştirmek, etik ve saygılı olmak, dürüstlük ve güvenilirlik gibi üst düzey becerilerin, karakter oluşum sürecinde yönlendirildiği insani beceriler gelişim programıdır.

Yenilikçi Düşünme Sertifika Programı
Öğrencilerimizin teori, pratik ve metot hakkında bilgi sahibi olması, bir sorunla ilgili ön bilgi edinmesi, fikir oluşturması ve fikrî hareketliliği bilmesi, tasarım ile estetik ilişkisini kurması, sıradan düşünce ile özgün ve yeni düşünceyi ayırt etmesi, sebep-sonuç ilişkilerini fark etmesi, taklit ile özgün ayrımını yapması ve mantıksal çerçeve oluşturması gibi üst düzey beceriler kazanmasını hedefleyen sertifika programıdır.

AİLE BÜTÜNLEŞME PROGRAMI
Füzyon Kolejleri her bir ailesi ile ‘Füzyon Okul Bağlılık Sözleşmesi’ şartlarında anlaşır ve eğitim süreci boyunca iş birliği içerisinde kalır. Ailelerin tutumları, öğrencilerimizin başarısını doğrudan etkilemektedir. Bu yüzden okulumuzda anne-baba iletişimi, ekstra bir okul müfredatı olarak ailelerimize okutulmakta ve sertifika ile belgelenmektedir.

 

SANAL FÜZYON

evrenle kaynaşmak | sanal füzyon

Sanal Füzyon, fiziki bir temasa gerek kalmaksızın milyonlarca kişinin; sosyalleşmek, topluma ve dünyaya görüşlerini bildirmek, duygularını ve hayatlarını paylaşmak için en pratik iletişim aracı olarak kullandığı hali hazır ve yeni açılacak sosyal medya platformlarının doğru ve sağlıklı kullanımını destekleyen bir eğitim programıdır.

Günümüzde öğrenciler artık tek kaynaktan değil, dijital araçlardan, günlük hayatlarında karşılaştıkları bireylerden, yüz yüze tanışmadıkları sanal arkadaşlarından etkilenmekte ve öğrenmektedirler. Sanal Füzyon, akıllı tahta ve yazılımların kullanıldığı sınıf ortamları, eğitimin sosyal medyaya entegrasyonu ve yazılımlar aracılığıyla gerçekleştirilen raporlama sistemi gibi teknik alt yapısıyla, dijital nesil olarak tanımlanan günümüz gençliğinin öğrenmesine elverişli görsel aktiviteler ve oyunlar ile desteklenen uygulamaların bütününü içeren bir eğitim programıdır.

TEKNOLOJİK SINIFLAR
Tüm derslik ve atölyelerin online erişimli akıllı tahtalarla donatıldığı okullarımızda, MEB ders içerikleri dijital olarak aktarılmakta, özel ders notları ve tahta içeriklerine, okul içinden ve dışından sürekli olarak erişim sağlanmaktadır. Ortaokul ve Lise düzeyindeki öğrencilerimizin sınav hazırlık programları, sürekli olarak güncellenmektedir.

BECERİ GELİŞTİRME ve OYUN UYGULAMALARI
Öğrencilerimizin strateji geliştirme, koordinasyon, odaklanma ve görsel reflekslerinin geliştirilmesi amacıyla sürekli olarak erişimlerine açık olan özel eğitim maksatlı oyun programları, sanal mentorlar denetiminde eğitim sürecleri boyunca devam etmektedir. Normal müfredat akışı içerisinde de yer verilen oyun saatleriyle, öğrencilerimizin bireysel olarak şifreleriyle katıldığı oyunları sınıflarında da deneyimleme imkanları bulunacaktır. Öğrencilerin oyunlardaki becerileri ve eksiklikleri, düzenli olarak raporlanacaktır.

ÖĞRENCİ İLERLEME VE GELİŞİM RAPORU
Füzyon İlerleme Raporu
İlkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki tüm öğrencilerimiz için değerlendirme raporları, sınıf seviyelerinde yer alan tüm kazanımlar ve sınıf içi etkinliklerde alınan sonuçlar, sisteme öğretmenler tarafından girilmekte ve okullarımızdaki kazanımların takibi aynı anda yapılabilmektedir. Elde ettiğimiz değerlendirme sonuçları grup ya da bireysel çalışmalarla planlanmaktadır.

Füzyon Gelişme Raporu
Füzyon Kolejlerinde tüm ölçme ve değerlendirme çalışmaları, online yazılımla yönetilir. Raporlamalar sonucunda öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin kazanım eksiğine göre hazırladıkları bireyselleştirilmiş ödev, test veya ek çalışmalarla öğrenci takip ederler ve düzenli olarak velilerimizi bilgilendirirler.

ONLINE İNGİLİZCE DESTEK UYGULAMALARI
Tüm içeriği online olarak erişime açık olan İngilizce eğitim yazılımlarımız, aynı zamanda öğrenciler, öğretmenler ve uluslararası yazışma arkadaşlarıyla sürekli aktif olacakbir iletişim platformu olarak tasarlanmıştır.

MAKALELER
VIDEOLAR
FİYATLAR
ANAOKULU FİYAT : TIKLAYINIZ
İLKOKUL FİYAT : TIKLAYINIZ
ORTA OKUL FİYAT : TIKLAYINIZ
LİSE FİYAT : TIKLAYINIZ
İLETİŞİM

Uğur Mumcu Mah. Eski Edirne Asfaltı Cad. No:540 Sultangazi - İstanbul

t:

f:

EĞİTİM İMKANLARI
  • Eğitim Çalışması
  • Fiziksel Eğitim
  • Anaokulu Yaş Grubu
  • Ortalama Sınıf Mevcudu
  • Yabancı Dil
FİZİKSEL İMKANLAR
  • Sosyal İmkanlar
  • Fiziksel
  • Spor İmkanları
  • Anaokulu Eğitim Süresi
  • Anaokulu Beslenme
GİRİŞ YAP
Şifremi unuttum ?
veya
KAYIT OL
veya
OKUL İLE İLETİŞİME GEÇ
OKUL BENİ ARASIN
YORUM YAZ
OKUL YÖNETİCİSİ MİSİNİZ?