MAKALELER

| AİLELER İÇİN | Küresel Eğitim: 21. Yüzyıl Gereklilikleri

Yayınlayan : Özel Okul Tarih : 10 Aralık 2017

Gelecekte öğrencilerin ihtiyaç duyacağını düşündüğünüz beceri ve niteliklerin bir listesini hazırlayın. Öğrencilerin bu becerileri ve nitelikleri geliştirmelerine nasıl yardımcı oluyorsunuz? Öğrenciler artık geleneksel disiplinlerle ilgili bilgilerle beraber aynı zamanda girişimcilik, robotik ve sağlıklı yaşam gibi konularda da bilgiye ihtiyaç duyuyorlar. Bu ihtiyaçları özel okullarda ya da sınıflarımızda nasıl karşılayacağız? Bir planlamamız var mı?

Araştırmalar, gençlerin bugün beş farklı iş kolunda 17 mesleğe sahip olduklarını gösteriyor. Peki bu doğrultuda gelişmek için ihtiyaç duyacakları beceriler nelerdir?

Aslında gençlerin yönlülüğü hedeflediği çok net görünüyor. Bilirsiniz, birinden diğerine ve bir sonraki işe ve / veya kariyer fırsatlarına. Bu çok yönlülük bir bakıma geniş ve derin bir eğitim anlamına gelmektedir. Gerek matematik/fen bilimleri gerekse sosyal bilimler olsun mevcut öğretilerin daha detaylı daha derin öğrenilmesi. Ancak bunun için gençlerin daha çok ilgi göstermeye başladığı; girişimcilik, robotik ve sağlıklı yaşam gibi alanlarda (bugünkü dünyada ve kesinlikle de yarının dünyasında önemli olan) modernleştirilmiş müfredata da ihtiyaçları var.

Bütün bu modernize edilmiş müfredata ilaveten, burada edineceği bilgiyi nasıl kullanacakları da gençler için büyük bir soru işareti. Öyleyse, özel okullar öğrencilerimizin yetenekleri yaratıcılık, eleştirel düşünme, iletişim ve işbirliği yönünde de geliştirilmelidir. Bunun ötesinde, eğer insanları hayatta başarılı kılan şeyleri düşünürseniz, dikkatlerini, merakını, cesaretlerini, düşünsel esnekliklerini, iş/sosyal ahlakı ve liderliklerini de nasıl kullanacakları yönünde eğitmek gerekir. Ve en önemlisi sürekli değişen bir dünyada, öğrenme biçimini yansıtmaya ve uyarlamaya ve öğrenmeye devam etme yeteneği, en üst düzeyde tutulmalıdır. Bu nedenle, öğrencilerin düşünsel farkındalığının ve mantalitelerinin de geliştirilmesi gerekecektir.

Tüm bunları sağladığımızda elimizde, modernize edilmiş bilgi, beceri, karakter ve meta öğrenme ile ilgili daha derin, daha sağlam ve çok yönlü bir eğitim sağlayan kusursuz bir eğitim sistemi olacaktır.

Zaten 2017'de olduğumuz göz önüne alındığında, neden hala 21. Yüzyıl becerileri meselesiyle uğraştığımızı ve 21. Yüzyıl eğitimine yaklaşımını nasıl geliştireceğimizi düşünüyoruz?

Açıkçası, bu öğretiler antik Yunan ve eski Çin'e kadar uzanıyor. İnsanlık tarihi boyunca eğitimimizde bu bahsettiğimiz boyutlara hep ihtiyaç duyduk ve bunları oluşturmak için hep çaba sarf ettik. Sadece 21. Yüzyılda, yapay zeka ile yapılacak olan işlerin çoğalmasından dolayı ve insan işlevleri daha fazla yapay zeka ile yapılmaya başlayacağında bu bahsettiklerimiz giderek daha kritik hale geliyor. Özellikle yaklaşmakta olan Dördüncü Sanayi Devrimi (Endüstri 4.0) makineleşme ve otomasyonun yapay zeka ile birleşmesi sebebiyle “işinden etme” (displacement) olarak adlandırılmaktadır. Buna karşılık, akıllı evler, akıllı işletmeler, akıllı şehirler makinaların ve robotların artan birbiriyle konuşma ihtiyacı ile birçok meslek dalına olan ihtiyacı önemli ölçüde artırılacaktır. Ancak bu yolda kendimizi geliştirmemiz noktasında bazı engellerle karşı karşıya kalacağız:

• Geçerliliğini yitirmiş üniversiteye giriş sistemi;

• Geleneksel bilgilere odaklanmış dar eğitim sistemi;

• Akademik uzmanların dar görüşlülüğü, öğrencilerin güncel eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özverili çalışmamaları;

• Öğretmenlerin yeni gereksinimlerine yönelik eğitim eksikliği.

İşte tüm bunların artık değişmesi gerekiyor.

21. Yüzyılın bu alanındaki ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke var mı ve Türkiye bu bahsettiklerimizin neresinde?

İyi haber şu ki, devlet kurumlarında olmasa da özel eğitim kurumları eğitim sistemlerini bu yönde geliştirmek için ciddi çaba içerisindeler.

Gerekli olan, öğrencilere aktarılacak olan bilginin modernleştirilmesi ile ilgili kapsamlı bir çalışmadır. Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik giderek artan bir önem taşımakta ancak Sosyal Bilimler ve Sanat dalları birbiri ile etkileşim içindedir ve çok yönlü bir eğitim gerektirir. Özel Okulda, toplulukta ve işyerlerinde kişilerin birbirleriyle etkileşimli olarak çalışması, her seviyede büyümeyi sağlar. Öğrencilerin de başarılı olmak için çaba gösterdiği alanlarda tüm öğrencilerle yardımlaşarak çalışmaları hayati önem taşımaktadır. Bu yöntem gençlerin, işte ve hayatta başarılı olması için gereken becerileri ve nitelikleri daha kolay kazanmalarını sağlar. Artık dünyadaki algı, gençleri başarılı bir bireye dönüştürmek için, bilgiye dayalı bir eğitimden, yaratıcı problem çözmeye, işbirliği ve esneklikten, merhamet ve saygı gibi karakter becerileri gibi becerileri birleştirmeye kadar toplam bir eğitim sistemi oluşturmak. Bu unsurların birleşimi başarının kaçınılmaz anahtarı durumunda.

Tüm bu bahsettiğimiz unsurlar bir araya geldiğinde gençlerimiz, sürdürülebilir bir toplum, sürdürülebilir bir insanlık ile tamamlanmış bir bireye dönüşeceklerdir. Hepimizin istediği de bu değil mi zaten? Toplumun bireyleri olarak, her zaman daha adil, herkesin refleks göstermekten ziyade iletişim içerisinde olduğu, çatışmayı azaltacağımız, daha uygar bir dünya istemedik mi? Ancak bu, eğitim sistemimizin sadece bilişsel seviyede değil, sosyal ve duygusal düzeye ilişkin önemli bir gözden geçirme olmadan ortaya çıkmayacaktır.

Bugünün ve yarının çocuğunun Yeni Başarı Sırları:

• Sınav sonuçlarından ziyade becerilere geçiş: öğrencilerin yeteneklerini izlemek için daha geniş başarı ölçütleri;

• Öğrencilerin gelecekteki hayatında başarılı olmayı öğretmek için eğitilmiş/donatılmış öğretmenler;

• Başarının bugünde ve gelecekte tam olarak ne olduğunu idrak etmiş ebeveynler;

• Alınan puana değil öğrencinin başarısına ve ilgi alanına göre yerleştirme yapılabilecek üniversiteler yada üniversite yerleştirme sistemi;

• Uzun vadeli planlama cesareti olan politikacılar.

Neticede bu bahsettiklerimiz, geleceği inşa etmeye çalışan sürdürülebilir toplumların yapısında bulunması gereken kişilerle alakalıdır. Refleksleriyle hareket etmeyen, reaktif olmayan, açgözlü olmayan, düşünceli ve ortak yaşama adapte olmuş.

Peki ne yapmamız gerekir? Aslında en risksiz yöntem hiçbir şey yapmamak J. Toplum yaşamının, sanayinin ve hatta kişisel gerekliliklerin bu kadar hızlı değiştiği günümüzde eğitim sistemini de aynı hıza uyduramamak açıkçası risk almaktan doğan korkaklık yada ne yapacağını bilememezlikten gelen dirayetsizliktir. Yapılması gereken ise temelde çabucak hareket etmek, günün ve hatta geleceğin trendlerini iyi kavramak ve eğitim sistemimizi buna göre şekillendirmektir. Ancak, daha önce de belirttiğimiz gibi bu siyasi irade gerektirir ve toplumun bütün ihtiyaçlarını aynı anda karşılamak çok zordur. Yine de bu konuda önderlik edecek, gerekli akademik ve bilimsel çalışmaları yaparak gelecekteki eğitim sistemini inşa edecek birilerine ihtiyacımız var. Burada da özel eğitim kurumlarına büyük görevler düşüyor. Bugün yavaş yavaş görmeye başladığımız küçük yaşta kodlama öğretmeye başlamak gibi çalışmalar güzel örneklerdir ancak çok sığdır. Bunların içleri doldurularak komple bir eğitim sisteminin oluşturulması, topyekün bir değişim şarttır.

Sonunda büyük resme baktığımızda hükümetlerden ve sistemlerden bireysel öğretmenlere, liderlerden özel okullara kadar uzanacak bir değişimden bahsediyoruz.

YORUM YAP

DİĞER MAKALELER

Özel Okul Bursluluk Sınavları 2019 29 Ekim 2018

Türkiye’deki özel okul okullar her geçen yıl büyümeye ve yeni şubeler açmaya devam ediyor. Özellikle..

Çocuklarla Kaliteli Zaman Harcama 20 Ağustos 2018

Ebeveynlerin çocuklar ile kaliteli zaman geçirmeleri önemlidir. Bu hızlı tempolu dünyada, çocuklarım..

Çocuklarda Sosyal Beceri Faaliyetleri 16 Ağustos 2018

Çocukların olumlu ilişkiler kurmasına yardım eden sosyal beceri etkinlikleri çocukların sosyal yeter..

Gardner’ın Çoklu Zekâ Kuramı 15 Ağustos 2018

Zekâyı duyduğunuzda, IQ testi kavramı hemen akla gelebilir. Zekâ genellikle entelektüel potansiyelim..

GİRİŞ YAP
Şifremi unuttum ?
veya
KAYIT OL
veya
OKUL İLE İLETİŞİME GEÇ
OKUL BENİ ARASIN