MAKALELER

Okul Öncesi Dönemde Çocuklar Arasındaki Cinsiyet Farklılıkları

Yayınlayan : Özel Okul Tarih : 29 Temmuz 2018

Her iki değişkenin sınıftaki davranışsal sonuçları etkilediğine inanıldığı için erken çocukluk döneminde eğitim programlarında sosyal ve duygusal gelişime odaklanılmıştır. Bununla birlikte, erken çocukluk döneminde sosyal ve duygusal gelişim ile davranış arasındaki ilişkiler nadiren araştırılmıştır.

Bu makalemizde bu değişkenlerin kavramsallaşmasına ve birbirleri ile olan ilişkilerini araştırmaya yöneliktir. Bu tür programların göreceli başarısını etkileyebilecek sosyal ve duygusal yeterlilikle ilişkili olarak kızlarla erkekler arasında farklılıkların olup olmadığını değerlendirmek için yapısal eşitlik modelleri kullanılmıştır.

Dört ile altı yaşındaki çocuklardan ve öğretmenlerinden toplanan kesitsel verilere dayanmaktadır. Bulgular, erkek ve kız çocuklarını için sosyal ve duygusal gelişim ve olumlu davranışlar arasındaki hipotez ilişkilerini desteklemektedir. Bununla birlikte, öğretmenlerin sınıfta potansiyel olarak yıkıcı doğası nedeni ile en çok önem vermeyi düşündüğü dışsallaştırma davranışında bazı cinsiyet farklılıkları gözlenmiştir.

Okul Öncesi Çocukların Sorunlu Davranışı

Sorunlu davranışlar erken çocukluk döneminde oldukça yaygındır. Daha sonraki dönemlerde sorun yaşayan çocuklar için risk oluşturmaktadır. Bu tür erken çocukluk döneminde yaşanan problemlerin geçici olduğu düşünülse de genellikle çocukların %50’sinde dışsallaştırma davranışı gösteren ve 2 ile 3 yaşlarında davranış bozukluğu tanısı konulmaktadır.

Bazılarında bu sorun zaman içinde durağanlaşırken yüksek düzeyde dışa vurma davranışları olan çocukların birçok uyum sorunu yaşadıkları ve sosyal problemler geliştirme riski altında oldukları gözlemlenmiştir.

Sınıf davranışı okul hayatının önemli bir parçasıdır ve davranışların yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerin hem öğrenme hem de kişiler arası ilişkilerini ve duygusal sağlığını etkili bir şekilde etkilemektedir.

Sınıf davranışı da eğitim kazanımı üzerinde etkili olabilir. Olumlu davranışların akademik başarıyı yordama eğiliminde olduğundan dışlayıcı davranışlar ile birlikte zayıf eğitim kazanımının gerçekleştiğini göstermektedir.

Sosyal ve Duygusal Öğrenme

Sosyal ve duygusal öğrenme çocukların duygularını tanımak ve yönetmek için bilgi, tutum, beceri edinme, olumlu hedefler koyma ve bunlara ulaşma, başkaları için bakıcılık ve endişe gösterme, olumlu ilişkiler kurma ve sürdürme, sorunlu kararlar alma ve kişilerarası durumları etkin bir şekilde kullanma süreçleridir.

Bu nedenle sosyal davranışlar ile yakından bağlantılı olarak tanımlanmış olan duyguları tanımlama, yorumlama ve ifade etme gibi bir dizi etken içerir. Bu nedenle sosyal ve sorunsal davranışları belirlemede rollerini belirleyerek değişkenlere odaklanmaya çalışmaktadırlar.

Duyguları tanıma ve değerlendirme yeteneğini içeren anlayış, temel bir sosyal görevdir. Duygusal tanıma, önemli miktarda duygusal bilgi içeren yüz ifadelerini tanımlama yeteneğine bağlıdır. Bu bilgileri ayırt etme yaşamın ilk yılında ortaya çıkar ve yetişkinliğe kadar devam eder.

Duygusal anlayışın, okul öncesi dönemde akademik başarı ile ilişkili olduğunu ve duygusal tanıma ve değerlendirme ile ilgili becerilerin eksikliğinden dolayı sorunlu davranışların tahmin edildiğini gösteren bir kanıt ortaya çıkmaktadır.

Çocuklar ilkokulda geliştikçe, duyguları giderek daha fazla tanımlayabilirler ve bunları belirli sosyal bağlamlarda yorumlarlar. Bu onların sosyal çevrelerinde kendi duygularını açık bir şekilde ifade etmelerini sağlar.

Yetkin duygusal ifadenin geliştirilmesinin yanı sıra, tanıma ve değerlendirme de dahil olmak üzere duygusal anlayışta çocukların gelişim becerileri, karmaşık sosyal ve akademik okul ortamlarında başarılı bir şekilde gezinmelerine ve prososyal davranışlar geliştirmelerine izin verir.

YORUM YAP

DİĞER MAKALELER

Özel Okul Bursluluk Sınavları 2019 29 Ekim 2018

Türkiye’deki özel okul okullar her geçen yıl büyümeye ve yeni şubeler açmaya devam ediyor. Özellikle..

Çocuklarla Kaliteli Zaman Harcama 20 Ağustos 2018

Ebeveynlerin çocuklar ile kaliteli zaman geçirmeleri önemlidir. Bu hızlı tempolu dünyada, çocuklarım..

Çocuklarda Sosyal Beceri Faaliyetleri 16 Ağustos 2018

Çocukların olumlu ilişkiler kurmasına yardım eden sosyal beceri etkinlikleri çocukların sosyal yeter..

Gardner’ın Çoklu Zekâ Kuramı 15 Ağustos 2018

Zekâyı duyduğunuzda, IQ testi kavramı hemen akla gelebilir. Zekâ genellikle entelektüel potansiyelim..

GİRİŞ YAP
Şifremi unuttum ?
veya
KAYIT OL
veya
OKUL İLE İLETİŞİME GEÇ
OKUL BENİ ARASIN